Washing & Ironing Tips

* Loosen buttons and remove collar stays
* Wash at a maximum of 40 degrees (30 degrees recommended)
* Program: delicates or shirts and Spin speed 600 or less
* Use minimal washing powder and no liquid detergent but washing powder because this washes much more efficiently
* Take it out of the machine immediately after washing and “knock out” your shirt just as well
* Hang it wet on a hanger and tighten it a bit
* From day one, coat the inside of the collar and cuffs with stain remover, green soap or carbonated carbonate. This way the shirt stays white and clean for the longest time
* Only wash the white shirt with white laundry so no colored laundry, even if it is light-colored laundry
* Only wash the light blue shirt with light colored laundry (no dark wash)

Keeping White Shirts white


LEMON JUICE TO KEEP YOUR SHIRT WHITE

Use half a cup of lemon juice when washing. So you wash, with soap powder, as you normally would. And mix half a cup of lemon juice with it. Lemon juice is a natural decolorizer, but it can also react very violently. So beware, and use this method with only all-white shirts. It can actually stain colored shirts.

⚠️ PRECAUTIONARY MEASURES

The best way to keep your shirt white is to keep it from getting gray at first. That sounds a bit obvious, but if you carefully select your laundry you will avoid a lot of problems. Only really wash white shirts with other whites and use a separate detergent for whites. For the real household princes and princesses: You can also rinse and soak your white shirts. Run some lukewarm water in a bowl and soap your shirts with a bar of soap. For example ox gall soap, but any other soap is also possible. Leave it on for a while and then wash the shirts on a normal cycle.

* Maak knopen los en verwijder kraagsteunen
* Wassen op maximaal 40 graden (30 graden aanbevolen)
* Programma: fijne was of overhemden en centrifugeersnelheid 600 of minder
* Gebruik zo min mogelijk waspoeder en geen vloeibaar wasmiddel maar waspoeder omdat dit veel efficiënter wast
* Haal het direct na het wassen uit de machine en 'gooi' je hemd net zo goed uit de machine
* Hang hem nat aan een hanger en draai hem een beetje vast
* Smeer vanaf de eerste dag de binnenkant van de kraag en manchetten in met vlekverwijderaar, groene zeep of koolzuurhoudend carbonaat. Zo blijft het shirt het langst wit en schoon
* Was het witte overhemd alleen met witte was, dus geen gekleurd wasgoed, ook al is het lichtgekleurd wasgoed
* Was het lichtblauwe shirt alleen met lichtgekleurd wasgoed (geen donkere wassing)

Witte overhemden wit houden


CITROENSAP OM JE OVERHEMD WIT TE HOUDEN

Gebruik een half kopje citroensap bij het wassen. Je wast dus, met zeeppoeder, zoals je normaal zou doen. En mixt daar een half kopje citroensap bij. Citroensap is een natuurlijke ontkleurder, maar kan ook heel heftig reageren. Dus pas op, en gebruik deze methode bij alleen volledig witte overhemden. Op gekleurde overhemden kan het juist vlekken veroorzaken.

⚠️ VOORZORGSMAATREGELEN

De beste manier om te zorgen dat je je overhemd wit houdt is te zorgen dat het niet grauw wordt in eerste instantie. Dat klinkt een beetje als een open deur, maar als je je was met aandacht uit selecteert voorkom je een hoop problemen. Was witte overhemden alleen echt met ander wit wasgoed en gebruik een apart wasmiddel voor witte was. Voor de echte huishoud prinsen en prinsessen: Je kunt je witte overhemden ook even voor spoelen en laten weken. Laat wat lauw water in een teiltje lopen en zeep je overhemden in met een blok zeep. Bijvoorbeeld ossengalzeep, maar elke andere zeep kan ook. Laat het even staan en was de overhemden vervolgens op een normaal programma.